Bouwbedrijven

Voor ons is het een uitdaging om alle woon- c.q. bedrijfswensen van uw klant om te zetten in een uniek ontwerp tot en met de benodigde vergunningsaanvragen.Dit kunnen wij voor u verzorgen, desgewenst onder uw eigen bedrijfslogo.

Wij besteden grote zorg aan de bouwkundige kwaliteit, netheid en duidelijkheid van ons tekenwerk en advies. In nauw overleg met u als praktijkdeskundige, wordt het tekenwerk afgestemd op uw eigen bouwmethodiek.

Een goede tekening kost geld maar wordt altijd terugverdiend tijdens de bouw. Dat weet u, als professioneel bouwer, maar al te goed.

De kritische consument van vandaag de dag eist maatwerk. Voor ons is dat een uitdaging. Alle individuele (woon)wensen terugvinden in een uniek ontwerp!
U kunt daar uw voordeel mee doen. Met onze ideeën en tekeningen kunt u de klant voor u winnen. Als uw klant middels de tekeningen ziet dat hij begrepen
wordt zal dat de relatie met uw klant hierdoor enorm verbeteren.